dogDOG.sk - Obchodne podmienky

Eshop www.dogDOG.sk ponúka kvalitné krmivo pre psov, granule vybraná TOP DRY FOODS, veterinárno kontrolovaná krmivá!
Ultrapremiove granule FirstMate Holistické granule Fromm Family Superprémiové krmivo Arden Grange Superprémiové granule Regal Holistické krmivo Dog Lovers Holistické krmivo Farm Fresh Vysoce chutné prémiové granule Nuova Fattoria Prírodné doplnky AniVital Prírodné doplnky pre psov StazMedical Vysoko kvalitné konzervy pre psov

Všeobecné obchodne podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Retro - MVDr. Zoltán Tatarko, Stavebná 1, 97401 Banská Bystrica, IČO: 17911273 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových stránkach predávajúceho.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky predávajúcemu dáva návrh kúpnej zmluvy a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednať cez internetový obchod www.dogdog.sk, emailom alebo telefonicky. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov. Odoslanú objednávku predávajúci potvrdí emailom alebo telefonicky, čím akceptuje návrh kúpnej zmluvy. Predávajúci môže po vzájomnej dohode s kupujúcim, napríklad pri dlhodobej nedostupnosti tovaru, jednostranne odstúpiť od zmluvy.

Ceny a platba za tovar

Ceny uvedené na stránkach www.dogdog.sk platia pre nákup cez internet a sú koncové. K cene tovaru sa navýši o prepravné náklady, v závislosti od objednaného tovaru a zvoleného spôsobu prepravy. Za tovar je možné zaplatiť pred prevzatím bankovým prevodom alebo pri prevzatí poštovou alebo kuriérnou dobierkou. Daňový doklad (faktúra) bude doručená kupujúcemu s tovarom alebo emailom.

Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, je odoslaný obvykle do 48 hodín od akceptovania objednávky. Po vzájomnej dohode s kupujúcim s cieľom zníženia prepravných nákladov sa môže táto doba predĺžiť.

Dostupnosť tovaru, ktorý nie je na sklade, je uvedená v jeho popise.

Pri platbe tovaru pred dodaním (bankovým prevodom) je tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Spôsoby prepravy Slovenskou poštou a kuriérom. Cena prepravy závisí od hmotnosti zásielky a celkovej ceny objednaného tovaru. Kupujúci preberá zodpovednosť za tovar podpisom pri jeho prevzatí.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru načas alebo vôbec vinou dodávateľa, prepravcu alebo iných tretích strán. V takom prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie vybavujeme v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamovať sa môže iba tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento riadne skontrolovať a bezodkladne hlásiť prípadné vady a poškodenia. Pred reklamáciou je kupující povinen upozorniť predávajúcího emailom alebo telefonicky na vzniklý problém. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Takto vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený.

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.


ÚvodÚvod

Psycholog psu

Odber noviniek